EEN ALLIANTIE OM EEN EINDE TE MAKEN AAN DRUGSMISBRUIK IN DE FILIPIJNEN

Filipijnse politieagenten voltooien hun training als Drugsvrije Wereld instructeurs en trainers.

In een land dat door de internationale drugshandel en het binnenlandse drugsmisbruik wordt geteisterd, vormt de nationale politie samen met de Stichting voor een Drugsvrije Wereld een team om een proefproject uit te voeren met de oplossing.

Met de “poreuze grenzen” en de “openingen” tussen haar eilanden, zijn de Filipijnen een makkelijk doelwit voor drugsdealers. Het is zowel een natie waar de mensen zelf drugs gebruiken, als een overslagcentrum voor methylamfetamine. Waarbij ze zich kan beroemen op het hoogste aantal methylamfetaminegebruikers in Oost-Azië. Volgens de Gevaarlijke Drugsraad, gebruiken er 1,8 miljoen Filipijnen illegale drugs.

“Drugs zijn een groot probleem in de Filipijnen, het is gewoon een plaag”, zegt Drugsvrije Wereld Ambassadeur Robert Anderson. Er is een grote anti-drugs push in het land en de politie loopt op straat, dus die willen De Feiten Over Drugs.”

Anderson organiseerde in 2016 een proeftraining van twee-en-een-halve dag voor 100 agenten van de Filipijnse Nationale Politie (FNP). Generaal Benjamin Macalong, adjunct-directeur voor operaties van de FNP, gaf het startschot.

De agenten leerden hoe ze het volledige De Feiten over Drugs leerplan moesten geven. Ook oefenden ze in het beantwoorden van moeilijke vragen die jongeren zouden kunnen stellen en op levensechte scenario’s. Je zou ervan kunnen uitgaan dat de politie experts zijn op het gebied van drugs, maar dat is niet het geval, zegt een FNP agent: “Als een goede vader, die niet drinkt of rookt, weet ik niets over illegale drugs... Dit seminar is daarom heel belangrijk voor me.”

Naast het leren hoe ze het leerplan zelf kunnen leveren, werden de agenten ook getraind als trainers. Zo kunnen ze wanneer ze naar hun respectievelijke regio’s terugkeren nog meer agenten trainen in het leveren van het leerplan. Om de verspreiding te ondersteunen ontving elke geslaagde een voorraad van De Feiten over Drugs boekjes, zowel in het Engels als in het Tagalog. Bij hun terugkeer gingen ze onmiddellijk aan de slag in de plaatselijke scholen en groepen in de gemeenschap.

Na dit succesvolle proefproject, ging de FNP officieel een samenwerkingsverband aan met Drugsvrije Wereld voor een nationale lancering van het De Feiten Over Drugs programma. Nadat ze getuige waren geweest van het proefproject, sloten de Filipijnse Drug Enforcement Agency en de Gevaarlijke Drugsraad zich bij de volgende training aan. Deze werd in juli 2017 aan 107 mensen gegeven, die direct daarop zelf met de levering begonnen.

Agenten en ambtenaren begonnen met een gevoel van overweldiging wat betreft het drugsprobleem, maar eindigden met hoop en een doel voor ogen. Zoals een van hen het uitdrukte: “Dit soort training was verontrustend, maar het gaf me een doel om er iets aan te doen, iets dat heilzaam kan zijn voor jongeren… Ik wil de leden van de Stichting voor een Drugsvrije Wereld bedanken voor het helpen en ondersteunen van ons, de Filipijnse mensen, om drugsmisbruik uit te roeien... Dit is iets wat het waard is om gekoesterd te worden en om je te herinneren.”


ONDERNEEM ACTIE
Jouw verhaal kan hier opgenomen worden

Geniet je van de verhalen over de vooruitgang van drugspreventie en drugsonderwijs in de wereld? Heb je je ooit weleens afgevraagd of jouw eigen verhaal verteld kan worden?

Drugsvrije Wereld is een wereldwijd netwerk van onderwijzers, ordehandhavers, drugspreventie specialisten, ouders en vrijwilligers, die allemaal met elkaar verbonden zijn doordat ze De Feiten over Drugs materialen gebruiken en een gemeenschappelijk doel hebben om mensen in de richting van een drugsvrij leven te sturen. Als je dit leest, ben je al deel van het team.

Als je De Feiten over Drugs materialen of het leerplan met succes hebt gebruikt en als je je uitdagingen en successen met anderen zou willen delen, dan zouden we dat graag van je willen horen om te kijken of het in een toekomstige nieuwsbrief kan worden opgenomen.

Neem contact met ons op. We zullen je telefonisch of per e-mail interviewen en dan jouw verhaal schrijven.

Wij kijken ernaar uit om wat van je te horen!


DONEER

Steun de Stichting voor een Drugsvrije Wereld en help mee jonge levens te beschermen tegen de verwoestende effecten van drugs. Door uw bijdragen kunnen wij voorlichtingsmateriaal gratis ter beschikking stellen aan scholen, jongerenorganisaties en andere groepen en mensen. Uw steun helpt om mensen de feiten te geven die ze nodig hebben om een gezond en drugsvrij leven te leiden.