EFFECTIEVE MIDDELEN VOOR DRUGSVOORLICHTING VOOR ALLE DOCENTEN EN PEDAGOGEN

Het Onderwijspakket: De Feiten over Drugs

Het Feiten over Drugs Voorlichtingspakketbevat praktische informatie om jongeren te informeren over misbruik van verdovende middelen.

Niemand twijfelt aan de omvang van het drugsprobleem en de desastreuze gevolgen ervan voor de jeugd. Het studieniveau zakt en erger nog, drugs zijn slecht voor de gezondheid en vernietigen jonge levens.

De beste oplossing is om de jeugd te bereiken met effectieve, feitelijke drugsvoorlichting – voordat ze met drugs beginnen te experimenteren. Tieners en jonge volwassenen die de feiten over drugs kennen, zullen ze veel minder snel gaan gebruiken.

De kern van het Voorlichtingsprogramma van de Stichting bestaat uit de documentaire van 1 uur en 42 minuten, De Feiten over Drugs: Echte Mensen—Echte Verhalen.

De documentaire wordt aangevuld met dertien boekjes en non-profit commercials die verschillende prijzen hebben gewonnen. Meer dan 55 miljoen voorlichtingsboekjes zijn in meer dan 60 landen en in meer dan 20 talen gedistribueerd.

Dit Feiten over Drugs Voorlichtingspakketvoldoet aan de groeiende vraag naar praktische hulpmiddelen om de leraar, instructeur of het schoolhoofd te helpen om de feiten over drugs snel en effectief over te brengen. Het voorziet in lessen, opdrachten en activiteiten voor in de klas die de deelname van studenten aanmoedigt en de jongeren weet te boeien. Studenten lezen, kijken en nog belangrijker zelfs, gebruiken de informatie maar al te graag om de juiste keuzes over drugsgebruik te maken.

Er is bijna geen leraar of ouder die zich niet heeft afgevraagd: wat kan ik doen om kinderen van de drugs af te houden? Het Feiten over Drugs Voorlichtingspakket helpt die vraag te beantwoorden zodat de studenten en de jeugd van tegenwoordig er maximaal profijt uit kunnen halen.