3.7 Lees het boekje

Lees: Inhaleermiddelen: een korte geschiedenis

INHALEERMIDDELEN: EEN KORTE GESCHIEDENIS

Bron van de afbeeldingen: Talaria Enterprises

Het inhaleren van dampen van chemicaliën als wierook, oliën, harsen, kruiden en parfums om het bewustzijn te veranderen, of als onderdeel van een religieuze ceremonie, gaat terug tot het verre verleden van Egypte, Babylonië (het huidige Irak), India en China.

Volgens sommige onderzoeken werd het inhaleren van gasdampen om iemands staat van bewustzijn te veranderen, uitgevoerd door priesteressen van het Orakel van Delphi 1 In het oude Griekenland

In het begin van de 19e eeuw werden voornamelijk stikstofdioxide, ether en chloroform als verdovende middelen gebruikt.

Sir Humphry Davy

Stikstofdioxide werd gezien als een goedkoop substituut voor alcohol en werd populair gemaakt door de Britse wetenschapper Sir Humphry Davy. Hij hield stikstofdioxide feestjes en introduceerde in 1799 het woord “lachgas”. Het viel Davy op dat het middel een verdovend effect had en hij stelde voor het gas voor operaties te gebruiken, al werd dit pas een halve eeuw later voor het eerst gedaan.

Gedurende de negentiende eeuw, ging men in Europa en de VS verder met het gebruik van verdovende middelen voor recreatieve doeleinden.

Ether werd gebruikt als een recreatieve drug tijdens de drooglegging in de twintiger jaren, toen alcoholgebruik in Amerika illegaal was.

In de veertiger jaren werd het recreatief gebruik van oplosmiddelen, met name benzine, populair.

In de VS nam in de jaren vijftig het gebruik van inhaleermiddelen toe en werd het veel gebruikt door jongeren.

In de zestiger jaren werd het snuiven van oplosmiddelen met een groot aantal producten gedaan, waaronder verf, verfverdunner, nagellak remover, schoensmeer, aanstekervloeistof, verf uit spuitbussen en nog veel meer.

Recentelijk werd lijm- en gas snuiven een groot probleem onder dakloze kinderen in Zuid Azië, Mexico, Oost-Europa, Kenia en andere gebieden in de wereld. Straatkinderen gebruiken deze inhaleermiddelen om het gevoel van pijn of honger, kou en wanhoop te stillen.

Het snuiven van gas en spuitbusverf wordt ook veel gedaan in afgelegen delen van Canada, Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en op sommige eilanden in de Stille Oceaan.

  1. 1. De oude Grieken geloofden dat de god Apollo tot priesteressen sprak via het Orakel van Delphi, een oud heiligdom.